Edyta Marcinkiewiczdr hab. inż. Edyta Marcinkiewicz, prof. ucz.
Stanowisko uczelniane: profesor uczelni
Adres: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź
Numer pokoju: 333 Lodex
Telefon kontaktowy: 042 631-36-88

E-mail: edyta.marcinkiewicz@p.lodz.pl

www: http://www.miz.woiz.pl, http://www.konferencja-emerytalna.pl

 

Zobacz godziny dyżurów

 

 

profil Google Scholar

profil Research Gate

 

Zainteresowania badawcze:

 • zastosowanie metod ekonometrii i wielowymiarowej analizy statystycznej w zarządzaniu oraz w ekonomii
 • metody ilościowe w analizach systemów emerytalnych/reżimów welfare state/rynków pracy

 

Obszary dyplomowania:

 •     Analiza wyników sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa.
 •     Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 •     Analizy rynkowe z zastosowaniem metod statystycznych.
 •     Analiza ilościowa w badaniach ankietowych dotyczących problemów zarządzania.
 •     Rynek giełdowy jako miejsce pozyskiwania kapitału.
 •     Akcje jako instrument finansowania przedsiębiorstwa.
 •     Polityka dywidendy przedsiębiorstw.
 •     Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych.
 •     Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.
 •     Kontrakty terminowe jako instrument zarządzania ryzykiem walutowym, stóp procentowych, cen surowców itp.

 

Publikacje w ramach projektu badawczego NCN SONATA8, pt. Determinanty rozwoju dobrowolnych form oszczędzania na starość (Determinants of the development of voluntary forms of saving for old age). Nr DEC-2014/15/D/HS4/01238. Projekt realizowany w latach 2015-2019. Kierownik: Edyta Marcinkiewicz


Marcinkiewicz E., 2018, Voluntary pensions development and the adequacy of the mandatory pension system: Is there a trade-off?, Social Indicators Research, 1-28 - pobierz PDF

Marcinkiewicz E., 2018, Uwarunkowania rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych. Perspektywa makro- i mikroekonomiczna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź - pobierz PDF

Chybalski F., Marcinkiewicz E., 2018, Myopic behavior and state involvement in a pension system: A cross-section study for OECD countries, Ekonomista, 1/2018, 68-88 - link

Marcinkiewicz E., 2018, How Generous Are Contemporary Pension Systems? A Comparative Study of the European Countries. In: Bilgin M., Danis H., Demir E., Can U. (eds) Eurasian Economic Perspectives. Eurasian Studies in Business and Economics, vol 8/2. Springer - link

Marcinkiewicz E., 2018, Does the retirement saving motive foster higher savings? The evidence from the Polish household survey, Business and Economic Horizons, Vol.14, Issue1, pp.85-96 – pobierz PDF

Marcinkiewicz E., 2017, Factors affecting the development of voluntary pension schemes in CEE countries: a panel data analysis, Central European Economic Journal, 3(50), 26-40 – pobierz PDF

Marcinkiewicz E., 2016, Do we need voluntary pension schemes? The role of voluntariness in a pension system, Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 33(2) – pobierz PDF

Marcinkiewicz E., 2018, Supplementary pensions: what can we learn from Czech, Spanish and Portuguese experiences?, Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych, 2(28), 52-65 - pobierz PDF

Marcinkiewicz E., 2016, The Changing Landscape of Voluntary Pensions in the CEE Region,. In: Vrankic I., Tomic D. (eds.) Economic and Social Development (Book of Proceedings), 13th International Scientific Conference on Economic and Social Development. Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Varazdin, Croatia and University North, Koprivnica, Croatia, pp. 455-465 – pobierz PDF

Marcinkiewicz E., 2015, Znaczenie dobrowolnych funduszy emerytalnych jako instytucji III filaru polskiego systemu emerytalnego, w Chybalski F. Marcinkiewicz E. Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź - pobierz PDF

 

Marcinkiewicz E., 2015, Dobrowolne fundusze emerytalne w Polsce – analiza działalności i wyników inwestycyjnych, w Chybalski F. Marcinkiewicz E. Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź - pobierz PDF

Dybał M., 2016, Czynniki rozwoju prywatnych planów emerytalnych, w: Rutecka-Góra J. (red), Długoterminowe oszczędzanie. Postawy, strategie i wyzwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa – pobierz PDF

Dybał M., 2017, Pracownicze programy emerytalne w Polsce, Ekonomia - Wroclaw Economic Review 23/3, 91-106 - pobierz PDF

Staniec I., 2018,  Motywy oszczędzania a charakterystyki gospodarstw domowych na podstawie danych z badania Diagnoza Społeczna 2015, Handel Wewnętrzny, 6(377), 542 – 554  - link

 

Inne wybrane publikacje

Chybalski F., Marcinkiewicz E., 2015, The Replacement Rate: An Imperfect Indicator of Pension Adequacy in Cross-Country Analyses, Social Indicators Research, DOI: 10.1007/s11205-015-0892-y, ISSN: 0303-8300 - pobierz pdf

Marcinkiewicz E., 2014, Some aspects of application of VECM analysis for modeling causal relationships between spot and futures prices, Optimum. Studia Ekonomiczne, ISSN: 1506-7637, No 5 (71), s.114-125 - pobierz pdf

Chybalski F., Marcinkiewicz E., 2014, Does the professional activity of older workers contribute to youth unemployment? A cross-section study of European countries, Business and Economic Horizons, ISSN 1804-5006, ISSN 1804-1205, Volume 10, Issue 4, s. 238-245 - pobierz pdf

Marcinkiewicz E., Chybalski F., 2014, How to measure and compare pension expenditures in cross-country analyses? Some methodological remarks, International Journal of Business and Management, ISSN 2336-2197, Volume 2, Issue 4, s. 43-59 - pobierz pdf

Marcinkiewicz E., 2015, Zachowania stadne i konkurencja na rynku OFE. Badanie empiryczne z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej, Marketing i rynek, nr 5/2015, ISSN: 1231-7853, s. 1067-1080

 

 

webmaster: Edyta Marcinkiewicz
© 2009-2021 kz.woiz.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio