Oferta studiów podyplomowych realizowanych w Katedrze Zarządzania PŁ

 

 

 

Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji, Katedra Zarządzania, opłata 4 800 zł, 2 semestry, kierownik dr inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, tel.: 42 6313692, 42 6313761; 604891291, 604087878, fax: 42 6362824, e-mail: walecka.anna@gmail.com a_bielawka@poczta.onet.pl,, adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, http://www.spkum.pl


Akademia Doradcy Finansowego, Katedra Zarządzania, kierownik dr Jan Żółtowski, tel.  42 6313762, e-mail. jan.zoltowski@p.lodz.pl, : adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, www.rynki.p.lodz.pl

 

Menedżer technologii smaku (studia w ramach PO Kapitał Ludzki), Katedra Zarządzania, finansowanie w ramach projektu, 2 semestry, kierownik dr inż. Iwona Staniec, tel.: 42 6313762, 693 440 916, fax: 42 6362824, e-mail: istan@p.lodz.pl, adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266

Nowoczesne zarządzanie jednostką oświatową , Katedra Zarządzania, opłata 4 000 zł, 2 semestry, kierownik dr inż. Katarzyna Szymańska, tel.: 42 6313762, fax: 42 6362824, e-mail: k91@p.lodz.pl, adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266  , http://oizet.p.lodz.pl/zarzadzanieoswiata/

Podyplomowe studia dla nauczycieli przedmiotów “Podstawy przedsiębiorczości” i “Zarządzanie firmą”Katedra Zarządzania, opłata 4 000 zł, 3 semestry, kierownik dr Anna Adamik, tel.: 42 6313762, fax: 42 6362824, e-mail: k91@p.lodz.pl, adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, http://oizet.p.lodz.pl/zarzadzaniefirma/


Rynki kapitałowe i fundusze inwestycyjne (studia w ramach PO Kapitał Ludzki), Katedra Zarządzania, finansowanie w ramach projektu, 2 semestry, kierownik dr inż. Iwona Staniec, tel.: 42 6313681, fax: 42 6361486, e-mail: istan@p.lodz.pl; kieimm@p.lodz.pl, adres: 90-924 Łódź ul. Wólczańska 215 (pok. 28), http://oizet.p.lodz.pl/rynki/

Zarządzanie i marketing w usługach gastronomicznych (studia w ramach PO Kapitał Ludzki), Katedra Zarządzania, finansowanie w ramach projektu, 2 semestry, kierownik dr inż. Iwona Staniec, tel.: 42 6313762, 693 440 916, fax: 42 6362824, e-mail: istan@p.lodz.pl, adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266

Zarządzanie publiczne – partnerstwo publiczno-prywatne i zamówienia publiczne, Katedra Zarządzania, opłata 4 500 zł, 2 semestry, kierownik dr inż. Marek Matejun, tel.: 42 6313762, 609 886 711, fax: 42 6362824, e-mail: ppp@p.lodz.pl, adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, http://ppp.oizet.pl/

Zarządzanie w organizacji (studia w ramach PO Kapitał Ludzki) Katedra Zarządzania, finansowanie w ramach projektu, 2 semestry, kierownik dr inż. Iwona Staniec, tel.: 42 6313693, fax: 42 6847993, e-mail: istan@p.lodz.pl, adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, http://oizet.p.lodz.pl/zwp/

Zarządzanie własnym biznesem, Katedra Zarządzania, opłata 3 900 zł, 2 semestry, kierownik dr Anna Adamik, tel.: 42 6313762, fax: 42 6362824, e-mail: zwb@p.lodz.pl, adres: 90-924 Łódź, ul. Piotrkowska 266, http://zwb.oizet.pl

webmaster: Edyta Marcinkiewicz
© 2009-2021 kz.woiz.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio