Katedra Zarządzania proponuje następujące specjalności:

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat tych specjalności oraz do obejrzenia krótkich prezentacji.

  • Zarządzanie małym i średnim biznesem (Kierunek: Zarządzanie, licencjat)
  • Analizy i doradztwo w biznesie (Kierunek: Zarządzanie, studia II stopnia)
  • Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem (Kierunek: Zarządzanie, studia II stopnia)

Zarządzanie małym i średnim biznesem

studia I stopnia, kierunek: Zarządzanie

W ramach tej specjalności pogłębiana jest wiedza z zakresu: prognozowania działalności i kształtowania strategii małej firmy, finansowania i wspomagania jej rozwoju, w tym korzystania z programów pomocowych dla MSP. Istotnym blokiem zajęć są przedmioty rozwijające umiejętności analityczne i decyzyjne, takie jak: modelowanie procesów w małych i średnich przedsiębiorstwach, trening menedżerski oraz podstawy negocjacji. W ramach specjalności nacisk położono również na zagadnienia dotyczące rachunkowości i systemów podatkowych w małych firmach oraz specyfiki zarządzania kadrami.

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie między innymi jako kierownicy i menedżerowie w rozwijających się firmach sektora MSP, kontynuatorzy rodzinnych tradycji biznesowych (firmy rodzinne) oraz właściciele własnych przedsiębiorstw. Są również w pełni przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach wspierających firmy MSP (agencje rozwoju regionalnego, fundacje i inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, izby przemysłowo-handlowe, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) oraz w dużych przedsiębiorstwach, przygotowujących specjalnie dobraną ofertę dla potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (banki, firmy telekomunikacyjne, firmy informatyczne).

Analizy i doradztwo w biznesie

studia II stopnia, kierunek: Zarządzanie

W ramach tej specjalności pogłębiana jest wiedza z zakresu strategicznego podejścia do problemów wzrostu i rozwoju organizacji, zarządzania zmianą i projektami. Istotnym blokiem zajęć są przedmioty rozwijające umiejętności analityczne i decyzyjne, takie jak: prognozowanie rozwoju organizacji, zarządzanie ryzykiem czy zarządzanie rozwojem małej firmy. W ramach specjalności nacisk położono również na zagadnienia dotyczące zasad współdziałania gospodarczego, zarządzanie organizacjami uczącymi się oraz konsulting w zarządzaniu.

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie między innymi jako konsultanci i doradcy w instytucjach wspierających rozwój organizacji, jako fachowcy w dużych przedsiębiorstwach, przygotowujący decyzje kierownicze, przewidujący przyszłość za pomocą modeli symulacyjnych oraz jako specjaliści w firmach i instytucjach składających się na otoczenie biznesu (firmy konsultingowe, biura rachunkowe). Szczególnie interesującą propozycją mogą być stanowiska kierownicze w rozwijających się firmach sektora MSP, czy w funduszach i instytucjach międzynarodowych, w tym przede wszystkim w strukturach Unii Europejskiej.

Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem

studia II stopnia, kierunek: Zarządzanie


W ramach tej specjalności pogłębiana jest wiedza z zakresu: podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, kształtowania współpracy i związków partnerskich w biznesie, problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu i nadzoru korporacyjnego czy metod pracy zespołowej. Istotnym blokiem zajęć są przedmioty pogłębiające umiejętności analityczne i decyzyjne, takie jak: ryzyko w zarządzaniu, prowadzenie małej firmy, fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz umiejętności i kompetencje menedżerskie. W ramach specjalności do prowadzenia zajęć są zapraszani menedżerowie i przedsiębiorcy z firm aglomeracji łódzkiej, którzy prezentują swoje doświadczenia i metody pracy kierowniczej przedstawiając słuchaczom stosowane obecnie w zarządzaniu praktyki.


Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie na stanowiskach niższego, średniego i naczelnego kierownictwa (w tym w ramach rad nadzorczych) w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw dużych, średnich, jak i małych. Są również w pełni przygotowani do utworzenia własnego przedsiębiorstwa i zarządzania nim.

webmaster: Edyta Marcinkiewicz
© 2009-2021 kz.woiz.pl. All right reserved. Powered by doit.system / XHTML Valid
Doit system
Regreen Studio